Syarat Wajib Ibadah Haji, Syarat Sah, dan Rukun Haji berdasarkan Syari’ah

Haji adalah pilar penting dari salah satu rukun Islam yang ke-5. Ibadah ini perlu hukumnya bagi orang Islam yang sanggup melaksanakannya Travel Alhijaz Tour.

Dalil perihal kewajiban haji terhitung dijelaskan dalam Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an
Surat Ali ‘Imran ayat 97 sebagai berikut:

Artinya:”Padanya terdapat gejala yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka memang Allah Maha Kaya (tidak perlu sesuatu) berasal berasal dari semesta alam.””

Dalam hadits nabi SAW yang diriwayatkan dalam HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa’i,

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kepada anda untuk mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah anda kerjakan.” Seorang teman dekat bertanya, “Apakah tiap-tiap th. wahai Rasulullah?” Beliau diam tidak menjawab dan bertanya mengulanginya hingga tiga kali. Rasulullah SAW sesudah itu bersabda, “Kalau saja jawab ‘ya’ telah pasti menjadi perlu (tiap-tiap tahun), dan anda tidak akan sanggup melaksanakannya, biarkan saja apa yang aku tinggalkan (jangan ditanyakan suatu perihal yang tidak disebutkan).” (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa’i)

Dari dalil di atas sanggup di pahami bahwasannya ibadah haji ini menjadi perlu bagi orang yang mampu. Adapun sanggup menjadi keliru satu syarat perlu haji.

Baca juga:
4 Perbezaan Haji dan Umroh lengkap bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan hujah-hujahnya

Syarat-syarat perlu Hajj

Dikumpulkan berasal berasal berasal dari Tsanawiyah Fikir Book oleh Zainal Muttaqin, Ma dan Drs. Amir Abyan, MA, terma-terma Haji terdiri daripada faktor mandatori ziarah dan terma hukum haji. Bagi mereka yang terhitung keperluan berikut:

1. Islam
2. Baligh.
3. Mampu
4. Merdeka.
5. Mampu (Istitha’ah)

Terma Hukum Haji

Sementara itu, arti undang-undang haji terdiri daripada 4 perkara, terhadap lain seperti berikut:

1. Islam
2. Baligh.
3. Mampu
4. Merdeka.

Rukun Hajj

Rukun Hajj adalah sebahagian daripada pelaksanaan ziarah yang perlu ditunaikan semasa pelepasan. Apabila keliru satu jemaah haji tidak dipenuhi maka haji diakui tidak sah dan diwajibkan untuk mengulangi th. berikutnya.

Masih di dalam buku yang sama, terdapat enam pilar ziarah yang perlu dipenuhi. Antara lain seperti berikut:

1. Ihram

Ihram adalah keinginan ziarah bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan ihram busana dan meninggalkan semua yang dilarang di dalam ziarah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari,

“Sesungguhnya, semua amal ibadat hanya sah jika bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan niat.” (HR Bukhari)

2. Wuquf di dalam bidang Arafah

Wuquf miliki keinginan berhenti di Padang Arafah terhadap 9 Dzulhijjah. Dari zaman Zuhur hingga subuh subuh 10 Dzulhijjah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadith yang diriwayatkan oleh lima anggota hadith,

“Haji adalah Arafah. Sesiapa yang datang terhadap malam 10 sebelum akan akan akan akan subuh, maka dia telah capai haji yang sah.” (Hr lima anggota hadith).

3. Tawaf Ifadah.

Sekitar Ka’bah (Baitul Atiq) tujuh kali bermula berasal berasal berasal dari Hajar Aswad. Sebagai Firman Allah swt di dalam Q.S Al-Hajj Verse 29 yang bermaksud,

“Dan jalankan tawaf di sekeliling area tinggal lama (Baitullah),” (Q.S Al-Hajj: 29)

4. Sa’i.

Sai’i tengah berlangsung kecil terhadap Shafa Bukit dan Marwah tujuh kali. Setiap satu jaman perjalanan berasal berasal berasal dari Shafa ke Marwah di kira satu kali, sebagainya. Sa’i berakhir di Bukit Marwah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadith Imam Ahmad,

“Ia adalah perlu bagi anda semua larian kecil, maka anda ada.” (Hr. Imam Ahmad)

5. Tahallul.

Tahallul tengah bercukur atau memotong rambut kepala minimal tiga helai rambut. Tahallul terdiri daripada dua jenis, iaitu Tahallul Awwal dan Tahallul Tsani.

Tahallul Awwal adalah seseorang yang telah jalankan dua berasal berasal berasal dari tiga perkara itu, melemparkan Jumrah Aqabah, bercukur, dan Tawaf Ifadah. Di sini telah dibenarkan meninggalkan busana Ihram terhitung kenakan aroma, namun tetap dilarang di area bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan bersama dengan suami.

Sementara itu, Tahallul Tsani adalah seseorang yang telah jalankan ketiga, melemparkan Jumrah Aqabah, bercukur, dan Tawaf Ifadah. Di sini orang telah dibenarkan jalankan perkara-perkara yang dilarang semasa Haji terhitung halal untuknya.

6. Tertib

Secara tertata bermakna tingkah laku ziarah secara berurutan seperti di Haji Rukun.

Itulah keperluan perlu bagi Haji dan arti undang-undang dan Rukun berdasarkan Syariah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *